Spółka akcyjna SPEEDRAPID, Praga

została założona w roku 2000 jako filia firmy - spółki spedycyjnej SPEEDRAPID Sp.z o.o..Gdynia. W wyniku zmiany kierunku strumieni ładunkowych oraz struktury towaru sukcesywnie została firma praska centralą i od 2002 roku jest siedziba spółki w Pradze 5, przy ulicy Plzeňská 155/113.

Speedrapid s.a. jest firmą która się długofalowo zajmuje spedycyjnym opracowaniem towaru poprzez europejskie porty morskie do/z wszystkich światowych relacji.

Dla swoich kontrahentów SPEEDRAPID s.a.

KONTAKT

Plzeňská 113
150 00  Praga 5
Tel: 255 739 231-2
Fax: 255 739 233
E-mail: info@speedrapid.cz
www.speedrapid.cz